Het Heemskerks koor MUSICAL SOUND is per 1 januari 2021 opgeheven. Wij hebben 36 jaar met heel veel plezier gezongen en opgetreden.

Doordat er lange tijd niet meer geoefend mocht en kon worden door het Covid-19-virus, zijn een aantal leden afgetreden. Er bleven te weinig zangers over om het koor voort te kunnen zetten.